Predictions > Smyczek - Tsonga, Dimitrov - Pospisil, Stake: 10 Units [...]