Selections > Lyon v Sochaux, Bolivar v Blooming, Stake: 22 Units [...]