Predictions > Bayern Munchen - Phoenix Hagen, HC Sparta Prague - HC Karlovy Vary, HC Bozen - HC TWK Innsbruck, Stake: 15 Units [...]