Selections > Anderlecht v AEL (1 Won), Swansea v Barnsley (1 Won), Stakhovsky v Wawrinka (2 Won), Vitoria v Gremio Barueri (1 Won), Stake: 20 EUR, Total Odd: 3.15 [...]