Selections > Alta v Harstad, KR Reykjavik v IA Akranes, OAK Athletics v NY Yankees, Stake: 30 Units [...]