Selections > Frederickshavn v Copenhagen, Augsburg v Bayern Munich, Alfreton v Cambridge United, Stake: 20 Units, Total Odd: 1.80 [...]