Selections > Goerges v Arvidsson, Jokerit v Pelicans, AaB Ishockey v EfB Ishockey, Stake: 20 Units, Total Odd: 2.22 [...]